logo

Intro

Roken veroorzaakt meeste ziektelast

Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. Roken is verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen door longkanker (85% van de sterfgevallen door roken), COPD (80%) en een aantal vormen van kanker in het hoofdhalsgebied (54% tot 85%). Ook een aanzienlijk deel van de incidentie van hart- en vaatziekten is toewijsbaar aan roken. Per jaar overlijden circa 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

Ook overgewicht en ongezond eet- en beweegpatroon grote invloed op ziektelast

Ook overgewicht en een ongezond eet-, drink- en beweegpatroon zijn verantwoordelijk voor een substantieel deel van de ziektelast in Nederland:

  • Overgewicht is verantwoordelijk voor meer dan twee vijfde van nieuwe gevallen van diabetes mellitus type 2.
  • Te weinig bewegen is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de nieuwe gevallen van beroerte en acuut myocard infarct.
  • Een ongezond voedingspatroon is een belangrijke risicofactor voor een aantal chronische ziekten, waaronder sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes.

Naast leefstijl en overgewicht zijn ook de sociale en fysieke omgeving van belang voor het ontstaan van ziekte. Zo dragen ongunstige arbeidsomstandigheden en milieufactoren elk voor ongeveer 5 tot 6% bij aan de ziektelast.

Menu